• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • >>Охорона праці та ТБ в школі

/Files/images/ОП баннер.gif

/Files/images/1269520506_nov16.gif

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності в Якимівській ЗОШІ-ІІІ ступенів №2

у 2008 – 2011 р.р.

Робота з охорони праці , безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти", затверджених наказом МОН України № 563 від 01.08.2001р. із змінами згідно з наказом МОН України від 20.11.2006 р.

№ 782, Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань.

Відповідно до вимог нормативних документів у школі розроблена відповідна документація з питань дотримання безпеки та охорони праці. Розроблені і затверджені програми вступних інструктажів для працівників і учнів, які поміщені у журналах вступного інструктажу для працівників і класних журналах – для учнів.

Згідно вимог нормативних документів реєструються первинний, позаплановий і цільовий інструктажі для працівників і учнів.

Журнали реєстрації інструктажів знаходяться у заступника директора з НВР, який відповідає за охорону праці в школі, та на робочих місцях у навчальних кабінетах (фізики, інформатики (№1, №2), біології, хімії, шкільних майстернях, спортивному залі).

Вчителі фізики, біології, хімії, трудового навчання, фізичного виховання проводять первинні інструктажі перед початком практичних, лабораторних робіт, виконанням відповідних вправ перед початком практичних, лабораторних робіт, виконанням відповідних вправ перед початком кожного розділу навчальної програми з фізичного виховання.

Облік інструктажів вчителі проводять у класних журналах на сторінці відповідного предмету в розділі про запис змісту року.

Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи. Для окремих категорій працівників розроблені наказом по закладу введені в дію інструкції з охорони праці та інструкції з безпеки праці при виконанні небезпечних робіт.


На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщенні школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Школа має тільки 3 первинних засоба пожежогасіння, тому навчальні кабінети, майстерні, спортивний зал, шкільна їдальня не в достатній кількості та не в повному обсязі забезпечені цими засобами пожежогасіння. На видному місці розміщені поетажні плани евакуації на випадок пожежі. Оформлений куточок з безпеки життєдіяльності.

Питання створення безпечних умов праці, навчання і виховання учасників навчально-виховного процесу постійно знаходиться на контролі у адміністрації школи.

Щорічно на педрадах, зборах трудового колективу директор школи звітує про виконання колективної угоди між адміністрацією школи та профспілковою організацією школи.

Випадків, пов'язаних з порушенням безпеки праці, безпеки життєдіяльності у колективі школи, на робочих місцях, під час організації навчально-виховного процесу у 2009 році не виявлено.

В школі проводиться значна робота по виконанню заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру.

На виконання наказу МОН від 22.01.08р. №20 адміністрацією школи розроблені заходи з профілактики травматизму невиробничого характеру.

Відповідно розроблених заходів з учасниками навчально-виховного процесу проводяться інструктажі, бесіди, вікторини, круглі столи, дискусії, місячники, тижні тема яких: "Профілактика травматизму під час організації навчально-виховного процесу та в побуті, поведінка дітей з незнайомими предметами, дотримання правил дорожнього руху, надання долікарської допомоги".

Перед початком кожного навчального року серед учасників навчально-виховного процесу організовано проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності, здійснено обстеження технічного стану будівель і споруд Якимівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 комісією, утвореною райдержадміністрацією за участю представників РВ ГУМНС, райсанепідемстанції.

У квітні-травні 2010 року в школі проведено День охорони праці, Тиждень знань з безпеки життєдіяльності. У вересні місяці проведено Тиждень безпеки руху.

Команда Якимівської ЗОШ №2 «NON - stop» у 2010 році посіла І місце у районному та ІІ місце у зональному обласному турі загонів ЮІР. Команда «Зажигалки» взяла участь у обласному етапі команд ДЮР.

При проведенні як шкільних, так і районних масових заходів, у школі призначаються особи, відповідальні за збереження життя і здоров'я учасників на кожній ділянці роботи.

У вересні та травні місяці кожного року у школі проводяться практичні заняття по евакуації учнів і працівників на випадок пожежі згідно планів евакуації. Обладнані куточки наочної агітації з охорони праці і безпеки життєдіяльності.

Робота педагогічного колективу та працівників навчального закладу з питань профілактики травматизму знаходиться на контролі адміністрації школи. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові. У 2009 року питання охорони праці та безпеки життєдіяльності перевірялося інспектором облпрофспілки Запорізького обласного відділу освіти у рамкахтематичної перевірки Якимівського району. Інспектор дав позитивну оцінку стану справ. По результатам перевірки припис виписаний не був.
Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Разом з тим залишаються високими показники травматизму дітей на уроках фізкультури. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

Аналіз нещасних випадків свідчить про те що найбільше діти травмуються в школі на уроках фізичної культури та під час перерв.

В побуті найбільше діти страждають через пустощі та безконтрольність з боку батьків.

Ключовими невирішеними завданнями щодо зниження дитячого травматизму є відсутність достатньої батьківської уваги. Зниження соціальних установв сім'їбезпосередньо впливає на поведінку дітей на вулиці.До того ж і класні керівники не завжди приділяють належну увагу безпеці дітей на дорогах, а часто і поводження дорослих на вулиці не є зразковим. Дорослі практично не роблять зауважень сторонній дитині, яка веде себе небезпечно на вулиці, грає на будівельних майданчиках чи в інших заборонених місцях, використовує в іграх вогонь.

Основними причинами нещасних випадків з дітьми у побуті залишається: порушення або незнання Правил поведінки на воді. Правил дорожнього руху, протипожежноїта електробезпеки, низька нервово-психологічна стійкість дітей, поширення негативних тенденцій і антисоціальнихпроявів серед дорослих і підлітків, тиск неякісної, відверто шкідливої продукції засобів масової інформації, загальне падіння культури населення, соціальне розшарування і зниження моральності, втрата ідеалів, посилення тенденцій безнадії і зневіри умолоді, що навчається, безвідповідальне та неуважне ставлення батьків і дорослих до особистої безпеки та безпеки дітей.

Зазначене вимагаєсуттєвого поліпшення організаційної роботи і вжиття дієвих заходів щодо запобігання нещасним випадкам з дітьми поза межами навчального закладу, забезпечення належного рівня освіти з безпеки життєдіяльності всіх верств населення.

Директор школи О.Є.Подольська

Правила дій при виявленні підозрілих та вибухових пристроїв

Правила пожежної безпеки. Дії при пожежах

Кiлькiсть переглядiв: 2370