• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Робота з обдарованими дітьми

Якимівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2

НАКАЗ

Від 24.12.2011 р. №

«Про підсумки управлінського забезпечення

розвитку здібностей і обдарувань

учнів у школі за 2011р. та завдання на 2012 рік».

Питання виявлення й розвитку обдарованості педагогічний колектив Якимівської ЗЗОШ №2 розглядає як виконання тривалої програми з урахуванням різноманітних методів і форм роботи.

З метою розвитку здібностей і обдарувань учнів, запобіганню їх перевантаження, збереження фізичного й психологічного здоров’я в грудні 2009 року був виданий наказ по школі, розроблений «Комплексний план створення системи роботи з пошуку й розвитку талантів та обдарувань школярів» по виявленню та забезпеченню учнів на участь в інтелектуальних змаганнях, скориговано участь кожної дитини не більш, як у 2-3 змаганнях, затверджено списки учнів, які будуть готуватися до інтелектуальних змагань. Певну увагу було преділеноауково-методичному забезпеченню вчителів до роботи з обдарованими учнями.

У «Комплексному плані створення системи роботи з пошуку й розвитку талантів та обдарувань школярів» чимало уваги зосереджено на «Діагностично-конструкційному розділі», де заплановані до впровадження різні форми і методи роботи для визначення рівня обдарованості учнів та готовності вчителів і батьків до співпраці з ними (анкетування, опитування, спостереження співбесіди, індивідуальні бесіди, збори різного характеру, в тому числі і батьківські).

У зв’язку з переглядом і оновлення банку даних про обдарованих дітей було проведено додаткове діагностування з вивчення особливостей особистісного розвитку обдарованих учнів, їхніх нахилів та інтересів у різних видах діяльності. Виходячи із результатів анкетування було створено банк даних 40 схильних до обдарованості дітей, на яких були заповнені індивідуальні карти.

Кропітка робота також була проведена по здійсненню психологічного моніторингу з метою виявлення інтересів та нахилів обдарованих та здібних дітей: вивчення їх пізнавальних, комунікативних, творчих, художньо-естетичних інтересів і нахилів учнівпотреб у фізичній активності й розвитку через спеціальні психологічні тести.

Отримані результати дали можливість переглянути та оновити інформаційний банк даних про інтелектуально-обдарованих дітей – 8;

творчо-обдарованих дітей – 15;

спортивно обдарованих – 10;

технічно обдарованих – 7.

Цей банк даних обдарованих і здібних дітей був даний на розгляд класним керівникам, вчителям-предметникам, батькам для з’ясування правильності визначення психолого-педагогічної діагностики, можливостей та подальшої роботи з дітьми, виходячи з потреб батьків.

З метою з’ясування основних позицій ставлення вчителів школи до роботи з обдарованими. Визначення наявних проблем та пошук шляхів психолого-педагогічної співпраці адміністрації, вчителів-предметників, батьків була проведена наприкінці минулого навчального року педагогічна нарада у формі круглого столу «Навчання і виховання обдарованих – справа нелегка».

На педраді був конкретизований план роботи школи щодо роботи з обдарованими та здібними учнями, розроблені поради, рекомендації вчителям, батькам з питань заохочення та підтримки здібних дітей.

В той же час педагогічна рада вказала на ряд актуальніших проблем як:

- відсутність програм з вивчення обдарованих дітей (таких, щоб довгостроково розвивали обдарованих дітей з урахуванням їхньої психологічної специфіки);

- незабезпеченість програми з педагогічного моніторингу обдарованості –методів діагностики, прогностики, розвитку, підтримки;

- відсутність розроблених програм роботи з батьками обдарованих дітей;

- непередбаченість спеціальних годин в тарифікації педагогів, а виділення в рамках навчального плану немає можливостей.

З метою науково-методичного забезпечення підготовки вчителів до роботи з обдарованими учнями була передбачена «Система методичної роботи з учителями, які працюють з обдарованими учнями», яка складалася з трьох етапів:

- підготовчого (проведені діагностування вчителів з метою визначення знань методів роботи з обдарованими учнями, розуміння психологічних особливостей розвитку обдарованості; методичні індивідуальні консультації; самоосвіта;

- практичного (проведені семінари «Розвиток професійної компетентності у роботі з обдарованими та здібними учнями», «Соціальна адаптація обдарованих молодших школярів», «Проблеми навчання і виховання творчої, соціально активної особистості» участь у проведенні районного семінару РМК з питань роботи з обдарованими на базі школи, на якому з певними доробками, формами і методами роботи поділилися кращі вчителі Бардакова А.Г., Лукасевич О.Б., психолог Ланько О.П., заступник директора з НВР Дрьоміна О.І., оформлені виставки обдарованих дітей із різних видів художньо-прикладного мистецтва,

- результативного етапу (проведені відкриті уроки вчителів початкової школи (Селіної О.В., Карачової О.Ф., Опришко О.В.)Кухти Г.Г.

Пасохіної О.Х., Дриндін В.В. – вчителі фізики;

Бондаренко Т.П. – вчитель англ.мови;

Григор’євої Н.В. – вчитель зарубіжної літератури

Кучерини А.А. – вчитель музики

Голякової В.М. – вчитель фізкультури

творчі звіти атестуючи вчителів в плані роботи з обдарованими і результативності участі їх вихованців у інтелектуальних конкурсах, змаганнях;

участь Бардакової А.Г. у роботі творчої групи по роботі з обдарованими на рівні району та обмін ППД на шкільних семінарах.;

випущено два методичних бюлетеня на допомогу вчителям-предметникам з досвіду роботи, вдосконалення професійного та методичного рівня педагогів по роботі з обдарованими та здібними дітьми.

В школі для роботи з технічно обдарованими дітьми створено 5 факультативів з інформатики:. (8 кл. –____учнів, 9 кл. – ____ учнів 7 кл. – ___ учнів, в 11 кл _____учнів курс за вибором) керівники Купко Г.В., Копайло І.К.Каравічева Н.О.. та 10 гуртків:

- музичної творчості - керівник Кучерина А.О.

- «Мій внутрішній світ» - керівник Ланько О.П.

- Технічна творчість – керівник Радчук В.Л.

- Юний рятівник – керівник Рудякова О.Л.

- Юний журналіст – керівник Чорна Є.М.

- Танцювальний – керівник Лісевич Т.М.

- Виразне читання – керівник Жовнерчук Т.В.

- Футбол – керівник Качур О.М.

- Волейбол – керівник Голякова

- Волейбол (старші класи) – керівник Клушин В.В.

Всього в гуртках і факультативах зайнято 161 учень або 49% від загальної чисельності учнів кількість гуртків та факультативів на рівні минулого року залишається на тому же рівні.

Певна співпраця з науковцями вищого навчального закладу «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій».

- Протягом навчального року здійснювався контроль за результативністю науково-методичної роботи. Так, проаналізовано й видано більше 20 аналітичних наказів.

В результаті проведеної роботи школа зайняла:

- І місце в районному конкурсі «ЮІР» та ІІ місце в зональному обласному конкурсі «ЮІР»;

- конкурсах «Обери життя» - ІІ місце; «Ну-мо, хлопці» - ІІІ місце;

- Об’єднаймось, брати мої» - ІІ та ІІІ місце

- Конкурс поезії – Кравченко Марія – ІІІ місце «У нас одне коріння» - республіканський конкурс – «Подяка» (Скворцова О., Федосеєва Е.)

- «Твої герої, Запорізький край» - (Бухтіярова Катерина)

Предметні олімпіади

ІІ-ІІІ місце з російської мови (Гришнюк О. – 10-Б., Кравченко М. вч. Жовнерчук Т.В.)

І, ІІ місце з англійської мови

ІІІ місце з математики двоє учнів 3-А та 4-А класів

ІІІ місце з української мови 3-А

Веб дизайн ІІ-ІІІ місця Овчинников , Сяров ( вч. Петах Г.В.)

Трудове навчання ІІ місця Опришко М. ( вч. Левченко О.М.)

Хімія – ІІІ місце Гришнюк ( вч. Лапіна Г.Ф.)

З метою забезпечення системного підходу до управлінського супроводження цілорічної особистісно – орієнтованої підготовки здібних і обдарованих учнів до інтелектуальних змагань наступного року, запобігання перевантаженого учнів, збереження їх фізичного і психологічного здоров’я

НАКАЗУЮ:

1. Класним керівникам і класоводам:

1.1. провести анкетування здібних і обдарованих учнів, визначених психологом, щодо їх бажання брати участь у конкретних інтелектуальних змаганнях;

1.2. урахувати результати інтелектуальних змагань цього навчального року і бачення вчителів класу щодо кандидатур школярів на участь в інтелектуальних змаганнях наступного навчального року;

1.3. провести до 20.01.2011 малі педради за участю психолога для узгодження пропозицій і остаточного вирішення питання;

1.4. подати до 25.01.2011 списки - пропозиції обдарованих і здібних дітей заступнику директора Дрьоміній О.І.

2. Керівникам методичних об’єднань:

2.1. надати до 02.01.11 методичну допомогу вчителям у підготовці учнів до інтелектуальних змагань з відповідного предмета.

2.2. поширювати протягом року досвід роботи вчителів школи ,району, області тощо по організації роботи з обдарованими учнями;

2.3.заслухати звіт учителів по виконанню цього наказу на засіданні методоб’єднання

3. Учителям – предметникам:

3.1. забезпечити особистісно – орієнтовану підготовку здібних і обдарованих учнів до інтелектуальних змагань, починаючи з 01.02.2011;

3.2. звернути особливу увагу на підготовку до змагань наступного навчального року переможців (І-ІІІ місце) районних олімпіад (конкурсів, турнірів) та учнів, які посіли ІV- Vмісця цього навчального року;

3.3. використовувавти для щотижневої роботи з учнями: курси за вибором, факультативи, спецкурси, додаткові індивідуальні заняття, гуртки, уроки тощо;

3.4. звітувати перед заступником директора Дрьоміній О.І. про стан підготовки учнів до інтелектуальних змагань до 01.05.2011р.

4. Заступникам директора Дрьоміній О.І.

4.1. проаналізувати і доповісти на нараді при директорі про стан виконання аналогічного наказу минулого року, порівнявши списки учасників обласних олімпіад і конкурсів зі списками учнів, яки готувались до них протягом року;

4.2. узагальнити подання класних керівників скорегувати участь школярів у змаганнях (не більше 2-3);

4.3. забезпечити участь вчителів у цільових семінарах школи, району з питань розвитку здібностей і обдаровань учнів, підготовки їх до інтелектуальних змагань;

постійно

4.4. вивчити разом з керівниками методоб’єднання досвід роботи з обдарованими учнями кращих вчителів до 25.12.2011 р;

4.5. взяти на контроль цілорічну особистісно – орієнтовану систематичну роботу вчителів зі здібними і обдарованими учнями по підготовці їх до інтелектуальних змагань

5. Психологу Корольковій О.П. забезпечити психологічний супровід розвитку здібностей і обдаровань учнів з планом роботи школи (за окремим планом психологом) та доповісти на нараді при директорі про хід виконання

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор школи О.Є. Подольська

Кiлькiсть переглядiв: 955