НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ НАЦІОНАЛЬНУ ПОЛІТИКУ ЩОДО ІНФОРМАТИЗАЦІЇ


Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2010 № 1302 '' Про експериментальне впровадження освітнього інноваційного проекту ''Щоденник.ua'' ''

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 926/2010 '' Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні''

РОЗПОРЯДЖЕННЯ Кабінету Мінистрів України від 27 серпня 2010 р. N 1722-р Київ. Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій ''Сто відсотків'' на період до 2015 року

Закон Верховної Ради України вiд 04.02.1998 № 74/98-ВР ''Про національну програму інформатизації''.

Постанова Верховної Ради України від 04.02.1998 р. № 77/98-ВР ''Про затвердження положення про Консультативну раду з питань інформатизації при Верховній Раді України''.

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 31.08.1998 р. № 1352 ''Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації''.

Указ Президента України від 31.07.2000 р. № 928 ''Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні”. Закон України від 04.02.1998 р. № 75/98 «Про концепцію Національної програми інформатизації''.

Методичне положення ''По розробці регіональних програм інформатизації'', затверджене Державним комітетом зв’язку та інформатизації у 2000 році.

Лист Держкомзв’язку та інформатизації України від 19.12.2003 р. № 8414/18-03-23 ''Про схвалення Концепції створення інформаційної системи регіону і територіальної громади''.

Постанова Верховної Ради України від 01.01.2005 р. № 3175-ІV ''Про Рекомендації парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні''.

Наказ МОН від 21.06.2010 р. N 614 ''Про затвердження вимог до специфікації навчального комп'ютерного комплексу для кабінетів інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчальних закладів системи загальної середньої освіти''

Наказ МОН від 29.06.2010 р. N 637 ''Про проведення суцільної інвентаризації стану наявної комп'ютерної техніки в загальноосвітніх навчальних закладах I, I-II, I-III ступенів''

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ЗАГАЛЬНУ ПОЛІТИКУ ЩОДО ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ.


Концепція інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації сільських шкіл, затверджена Колегією МОНУ від 27 квітня 2001 р.

Наказ МОНУ від 17.07.2002 р. № 410 «Про проведення науково-методичного експерименту всеукраїнського рівня «Пілотні школи»».

Примірне тимчасове положення про фонд навчальних комп’ютерних програм, затверджене наказом МОНУ від 13.08.2004 р. №657.

Постанова КМУ від 13 липня 2004 р. № 905 «Про затвердження Комплексної програми забезпечення загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін».

Наказ МОНУ від 06.12.2005 р. № 693 «Про проведення педагогічного експерименту щодо навчання майбутніх вчителів та вчителів інформаційно-комунікаційним технологіям».

Постанова КМУ від 7 грудня 2005 р. № 153 «Про затвердження Державної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006-2010 роки» (Постанова, паспорт, заходи).

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ЩОДО ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ДОТРИМАННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ


Закон України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних» від 23.03.2000 р. № 1587-ІІІ.

Розпорядження КМУ від 15.05.2002 р. № 247-Р “Про затвердження Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням”.

Постанова КМУ від 10.09.2003 р. № 1433 “Про затвердження Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади”.

Наказ МОНУ від 02.06.2004 р. № 433 “Про затвердження Положення про порядок організації та проведення апробації електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів ”.

Положення про Реєстр комп’ютерних програм», затверджене наказом МОНУ від 29.11.2004 р. №888.

Лист МОНУ від 05.07.2004 р. № 7/11-3365 «Щодо порядку легалізації комп’ютерних програм в органах виконавчої влади».

Наказ МОНУ від 04.05.2005 р. №273 «Про затвердження форм документів щодо питань видачі контрольних марок імпортерам, експортерам та відтворювачам примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних та інструкцій по здійсненню державного контролю за дотриманням законодавства у сфері інтелектуальної власності».

Лист МОНУ та Державного департаменту інтелектуальної власності від 06.06.2005 р. № 16-06 2553 «Про пільгові умови придбавання комп’ютерних програм виробництва компанії Майкрософт».

ЗБІРНИК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ РОБОТУ КАБІНЕТУ ІНФОРМАТИКИ, ВИМОГИ ДО ДОТРИМАННЯ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИХ НОРМ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЗАНЯТЬ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАТИКИ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРІВ

ДСанПіН 5.5.6.009-98 «Влаштування і обладнання кабінетів, комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на ПК»

Кiлькiсть переглядiв: 121